Firma Elektro-Hyd wykonuje wszystkie prace związane z utrzymaniem pomp do betonu w kondycji zapewniającej ich skuteczne i niezawodne działanie. Oferujemy usługi dające ich właścicielom gwarancję sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania. Wszelkie nieprzewidziane przestoje generują straty, dlatego też działamy tak, by w jak największym stopniu wyeliminować potencjalne awarie, a trwanie przeglądów i badań dozorowych TDT ograniczyć do minimum.

Przeglądy i Badania Dozorowe TDT

Przygotowujemy pompy do betonu do rejestracji i badań dozorowych prowadzonych przez Transportowy Dozór Techniczny. W ramach tego wykonujemy pomiar grubości rurociągu oraz wszelkie prac niezbędnych do badania dozorowego TDT. Sporządzamy dokumentację  techniczną. Służymy doradztwem oraz wszelką pomocą formalna i techniczną.

Bieżąca Konserwacja Maszyn

Świadczymy usługi bieżącej konserwacji pomp do betonu. Dysponujemy doskonałym zapleczem technicznym i zatrudniamy wysokiej klasy specjalistów. Dzięki temu zapewniamy klientom w pełni profesjonalną usługę. W ramach tej usługi wykonujemy:

 • Przegląd maszyny,
 • Kompletację części zamiennych,
 • Kontrolę punktów smarnych,
 • Konserwację,
 • Regulację układów hydraulicznych i mechanicznych,
 • Ładowanie hydroakumulatorów,
 • Wymianę filtrów,
 • Usuwanie nieszczelności instalacji hydraulicznej,
 • Wymianę olejów,
 • Przeglądy instalacji elektrycznej,
 • Badanie stanu wysięgników i podpór.

Remonty Średnie i Kapitalne Maszyn

Oferujemy kompleksowe naprawy maszyn, jak również remonty podzespołów takich jak, przekładnie, zasuwy zwrotne, siłowniki hydrauliczne, pompy hydrauliczne, silniki, pulpity sterownicze, itp. . Zapewniamy dostawę części zamiennych i akcesoriów. Realizacja napraw pomp  do betonu odbywa się w specjalistycznych warsztatach naprawczych firmy Elektro-Hyd. Jeśli zachodzi taka potrzeba, to naprawę wykonujemy u klienta dojeżdżając naszym pojazdem serwisowym.

Naprawy Gwarancyjne

Zapewniamy pełną i wszechstronną obsługę gwarancyjną maszyn objętych umowami. Po okresie gwarancyjnym na życzenie klienta otaczamy maszyny dalszą opieką serwisową.

Pracownicy serwisowi udzielają wszelkich porad na temat prawidłowej eksploatacji i konserwacji maszyny w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

Regeneracja i Wymiana Podzespołów

Wykonujemy regenerację niektórych podzespołów i części pomp do betonów. Regenerujemy pompy hydrauliczne, rozdzielacze hydrauliczne, silniki i siłowniki hydrauliczne. Zapewniamy usługę napełniania hydroakumulatorów oraz wymiany wszystkich podzespołów.

Interwencje Doraźne

W przypadku niespodziewanej awarii sprzętu, zwłaszcza podczas prac na budowie szybka i profesjonalna pomoc jest nieoceniona. Czekamy na zgłoszenia i jak najszybciej to możliwe reagujemy. Dojeżdżamy na miejsce zdarzenia i usuwamy awarię w trybie ekspresowym.

Na życzenie klienta montujemy układy centralnego smarowania oraz systemy sterowania radiowego.

Wykonujemy także mycie, czyszczenie, piaskowanie oraz malowanie maszyn.

Zatrudniamy pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych, którzy zostali przeszkoleni przez producentów wyrobów. Gwarantujemy wysoką jakość usług i terminowość ich wykonania.