Przeglądy i Badania Dozorowe TDT

– przygotowanie maszyn do rejestracji i badań TDT
– wykonanie pomiaru grubości rurociągu oraz wszelkich prac niezbędnych do badania dozorowego TDT
– sporządzenie dokumentacji technicznych
– wszelka pomoc formalna i techniczna

Bieżąca Konserwacja Maszyn

Przegląd maszyny, Kompletacja części zamiennych, Kontrola punktów smarnych, Konserwacja, Regulacja układów hydraulicznych i mechanicznych, Ładowanie hydroakumulatorów, Wymiana filtrów, Usuwanie nieszczelności instalacji hydraulicznej, Wymiana olejów, Przeglądy instalacji elektrycznej, Badania stanu wysięgników i podpór.

Remonty Średnie i Kapitalne Maszyn

Kompleksowa naprawa maszyn. Wykonujemy także remonty zespołów (przekładnie, zasuwy zwrotne, siłowniki hydrauliczne, pompy hydrauliczne, silniki, pulpity sterownicze, itp.). Realizacja remontów odbywa się w specjalistycznych warsztatach naprawczych firmy Elektro-hyd, oraz u klienta.

Naprawy Gwarancyjne

Pełna i wszechstronna obsługa gwarancyjna maszyn objętych umowami. Po okresie gwarancyjnym na życzenie klienta otaczamy maszyny dalszą opieką serwisową. Dodatkowo pracownik serwisowy udziela porad na temat prawidłowej eksploatacji i konserwacji maszyny.

Regeneracja i Wymiana Podzespołów

Pomp hydraulicznych, rozdzielaczy hydraulicznych, silników hydraulicznych oraz siłowników hydraulicznych.

Interwencje Doraźne

Usuwanie awarii w trybie ekspresowym.

Na życzenie klienta montujemy układy centralnego smarowania oraz systemy sterowania radiowego.

Wykonujemy także mycie, czyszczenie, piaskowanie oraz malowanie maszyn.

Zatrudniamy pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych, którzy zostali przeszkoleni przez producentów wyrobów. Gwarantujemy wysoką jakość usług i terminowość ich wykonania.